Klupskim klincima nove majice!

U sklopu klupskog projekta “Badminton za sve!”, djeci smo podijelili prikladne majice.
Jako nas veseli velik porast mlađih članova koji bilježimo u rujnu. Klub je narastao za 80% u odnosu na period kraja prošle školske godine!
#badmintonzasve!